ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
 1  คุณครูอมรรัตน์  เจริญสมบัติ 1
2
3
4
 2  คุณครูเอื้อมพร  อนุกูล  คลิก
     
     
     
     
     

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732