ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
 1  คุณครูอมรรัตน์  เจริญสมบัติ 1
2
3
4
 2  คุณครูเอื้อมพร  อนุกูล  คลิก
     
     
     
     
     

คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิก
 2  คุณครูอ้อยขวั้น  วงศ์พิทักษ์ คลิก 
3 คุณครูพรพรรณ  เกิดโภคา  คลิก 
4 คุณครูจรรยาภรณ์  คำปาน  คลิก 
 5 คุณครูธีรดา  สระหงษ์ทอง 1
2
 6 คุณครูนิติพันธ์  ฉิมสุนทร  คลิก 
     
     
     

สังคมศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูจิราภา  สำฤทธิ์ คลิก
 2 คุณครูกิตติมา  วาระสิทธิ์   คลิก
3  คถณครูจักรกฤษณ์  คำเขื่อน 1
2
     
     
     
     
     
     

วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูรุ่งทิวา  สุขมาก คลิก
2 คุณครูมุทิตา  เอี่ยมทิพย์ 

1

2

3

3 คุณครูสุวรรณา  เซี่ยงหลิว   คลิก
4 คุณครูจิตลดา  ทับถม คลิก
     
     
     
     
     

สุขศึกษาและพลศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูสุริยะ  ภูฆัง คลิก
2 คุณครูเมธาสิทธิ์  มิตรดี  คลิก
     
     
     
     
     
     
     

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732