ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

กลุ่มสาระภาษาไทย

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


no pic
นางสาวอัจฉรา  แสงทับทิม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

no pic

นางสาวขนิษฐา  แป้นรอด

no pic

นางสาวเอื้อมพร  อนุกูล

no pic

นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732