ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามเกณฑ์ ว21

v21

 

หลักฐานประกอบการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามเกณฑ์ ว21 คลิกที่นี่

 หลักฐานประกอบการประเมินผลงาน ว.21 คลิกที่นี่

 

มาร์ชโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ร่วมใจร่วมคิด ดังสถิตคงมั่นฝนใฝ เขียว-แดง ธงชัยของเรา ดอกแก้วสีขาว
ชวนให้ ติดตราตรึงในใจเรา

เกริกเกียรติ ทั่วหล้า ประชาชื่นชม เก่ง ดี สุขสม สู่สังคมไม่มีหมองเศร้าสร้างเกียรติระบือ ลือไกล
จิตใจกล้าหาญนานเนา พวกเรา ภาคภูมิใจ

โยคาเว ชายตี ภูริ เป็น คติ สร้างปัญญาเพราะฝึกฝน มีจรรยา งดงาม คุณธรรม เพียบพร้อมนำตน สู่จุดหมาย อนาคตกาล

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ชุมชนอุทิศ นำพาชีวิต ด้วยจิตตั้งมั่น รักษาสามมัคคี พี่น้องใจปองรักใน ถาบัน
ดั่งตะวัน คู่ฟ้าเอย