ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามเกณฑ์ ว21

v21

 

หลักฐานประกอบการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามเกณฑ์ ว21 คลิกที่นี่

 หลักฐานประกอบการประเมินผลงาน ว.21 คลิกที่นี่

 

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732