ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูอลงกรณ์  อู่เพ็ชร คลิก
2  คุณครูจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์ คลิก
3  คุณครูอารีรัตน์  บัวบาน คลิก
     
     
     
     
     
     

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732