ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูสุริยะ  ภูฆัง คลิก
2 คุณครูเมธาสิทธิ์  มิตรดี  คลิก
     
     
     
     
     
     
     

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732