ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

สังคมศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูจิราภา  สำฤทธิ์ คลิก
 2 คุณครูกิตติมา  วาระสิทธิ์   คลิก
3  คถณครูจักรกฤษณ์  คำเขื่อน 1
2
     
     
     
     
     
     

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732