ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

ภาษาต่างประเทศ

สื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

ที่ ครูผู้สอน ลิงค์
1 คุณครูฤทธิภูมิ  ลบแย้ม คลิก
2 คุณครูดวงกมล  ศิลปนารายณ์  คลิก
3  คุณครูกรกนก  สอนจันทร์ คลิก 
     
     
     
     
     
     

 

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732