ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

 

ที่ตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต      ตั้งอยู่เลขที่   222   หมู่  2   ตำบลหนองรี

                                               อำเภอบ่จังหวัดกาญจนบุรี 71220       

โทรศัพท์                                 0-3460-3742 / 0-3460-3732 

โทรสาร                                   0-3460-3732
ประเภทของโรงเรียน                 สหศึกษา
อักษรย่อ                                  น.ร.ป.
 สีประจำโรงเรียน                      สีเขียว  หมายถึง  ความเบิกบาน  สงบ                                                       ร่มเย็น  

                                               สีแดง   หมายถึง  ความกล้าหาญ  ความ                                                     อดทน
คติพจน์                                   โยคา เว ชายตี ภูริ - ปัญญาย่อมเกิด                                                           เพราะการฝึกฝน
ปรัชญา                                    รู้หน้าที่ มีปัญญา รักษาคุณธรรม 
คำขวัญโรงเรียน                        รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                  ต้นแก้ว 

 

ตราโรงเรียน

 

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732