ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

72205354 2519550718121366 7943562191708356608 o

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ได้นำตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732