ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

72205354 2519550718121366 7943562191708356608 o

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ได้นำตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999