ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. 1/62

70678581 2491036857639419 4060613779883294720 o

ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

เป็นตัวแทนมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999