ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. 1/62

70678581 2491036857639419 4060613779883294720 o

ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

เป็นตัวแทนมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732