ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพม.8

67333912 2386573998085706 6196081831670972416 o

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนหนองรีประชานิมิตมีความยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุมวัชรสกุลณี โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ชมภาพกิจกรรม

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732