ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพม.8

67333912 2386573998085706 6196081831670972416 o

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนหนองรีประชานิมิตมีความยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุมวัชรสกุลณี โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999