ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

เวทีส่งเสริมความสามารถและการแสดงออก และ ตลาดนัดอาชีพพอเพียง

65386677 2344991162243990 1610720685708017664 o

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ทางโรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.8

ได้จัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมความสามารถ การแสดงออก และ ตลาดนัดอาชีพพอเพียง

ของนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ

และความสามารถที่ตนเองสนโดยจัดกิจกรรมทุกสิ้นเดือน

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999