ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

65099205 2341419912601115 7277939382923821056 o

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ทางโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ต้อนรับคณะกรรมสำหรับรับการประเมินโรงเรียน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999