ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

 

 

 

ประกาศ การคัดเลือกห้องเรียนและการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

 

 

การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

65099205 2341419912601115 7277939382923821056 o

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ทางโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ต้อนรับคณะกรรมสำหรับรับการประเมินโรงเรียน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732