ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

64923763 2339657699444003 3498144579331293184 o

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ทางโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กับวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ในเรื่องการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999