ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

64923763 2339657699444003 3498144579331293184 o

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ทางโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กับวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ในเรื่องการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732