ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

 

 

 

ประกาศ การคัดเลือกห้องเรียนและการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

 

 

คณะศึกษานิเทศ สพม.8 ติดตามและสนับสนุน ศพพ. ด้านการศึกษา

64364530 2314939951915778 3568332552630435840 o

การนิเทศ ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เพื่อเป็นการสนับสนุน ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพอเพียง

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมวัชรสกุลณี โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732