ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรประกวดสิ่งประดิษฐ์

61637106 2294071930669247 7293703626592092160 o

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการนำของเหลือใช้มาใช้ซ้ำเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนล

สอดคล้องตามหลักนวัตกรรมบริหารจัดการขยะ SPACCAL

และตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999