ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรประกวดสิ่งประดิษฐ์

61637106 2294071930669247 7293703626592092160 o

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการนำของเหลือใช้มาใช้ซ้ำเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนล

สอดคล้องตามหลักนวัตกรรมบริหารจัดการขยะ SPACCAL

และตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

ชมภาพกิจกรรม

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732