ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

กิจกรรมถอดบทเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

61434657 2281154751960965 3142216945839898624 o

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

พร้อมทั้งคณะครูร่วมกันสอนการถอดบทเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ

ในการนำหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ชมภาพกิจกรรม

 

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999