ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

กิจกรรมถอดบทเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

61434657 2281154751960965 3142216945839898624 o

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

พร้อมทั้งคณะครูร่วมกันสอนการถอดบทเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ

ในการนำหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ชมภาพกิจกรรม

 

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732