ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ ค่ายสุรสีห์

60496192 2279554788787628 8954936383286280192 o

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

คณะครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์การเรียนรุ้ตามหลักปรัชญา

ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732