ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ ค่ายสุรสีห์

60496192 2279554788787628 8954936383286280192 o

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

คณะครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์การเรียนรุ้ตามหลักปรัชญา

ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999