ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

60538911 2185755294834459 9113569239427448832 o

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"

ของนักเรียนระดับชั้นม.1และ ม.4

ณ วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732