ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4

60339656 2259421057467668 3282992612159520768 o

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อปรับทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่

พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน

และนักเรียนกับครู ก่อนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562

ชมภาพกิจกรรม

 

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999