ประกาศ

ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2

Untitled-1 copy

nn

pr1

pr2

NRP : Big Cleaning Day

60226065 2269439623132478 2167814743279009792 o

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"ณ บริเวณโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ให้เกิดบรรยากาศที่น่าเรียนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999