ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

 

myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

222222222222222222221111

45729 4565155

ทำบุญเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2561

9

ในเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยการนำของท่าน ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียน นิมนต์พระคุณเจ้ามาทำบุญเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ชมภาพกิจกรรม 

 

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999