ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

 

myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

222222222222222222221111

45729 4565155

ติวความพร้อม การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) (เชื่อมโยง)

7

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดติว GAT วิเคราะห์เชื่อมโยง โดยติวเตอร์ "ทิวลิป" ติวเตอร์ดังระดับประเทศ ชมภาพกิจกรรม

 

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999