ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

 

myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

222222222222222222221111

45729 4565155

ผู้บริหารและคณะครู เดินทางส่งครูวีรนุช เก่งธัญกรรม

5

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต เดินทางส่งครูวีนุช เก่งธัญกรรม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน

ณ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999