ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

นักเรียนจิตอาสากู้ภัย รับเกียรติบัตร

Volunteer

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนจิตอาสากู้ภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732