ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

 

 

 

ประกาศ การคัดเลือกห้องเรียนและการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

 

 

กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศุกษา 2563

23-1-63-1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศุกษา 2563
 
ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732