ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศุกษา 2563

23-1-63-1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศุกษา 2563
 
ชมภาพกิจกรรม

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732