ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ม.3, ม.6

onet-2652

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ติวเข้มเนื้อหาทางวิชาการในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ชมภาพกิจกรรม

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732