ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

งานวันครู ครั้งที่ 64

16-01-63

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
และ
โรงเรียนวิสุทธรังษี

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732