ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

กิจกรรมวันเด็ก

11-1-63

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร่วมกับเทศบาลตำบลหนองรี
จัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ เทศบาลตำบลหนองรี

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732