ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 และ ม.2

20-21

 

เมื่อวันที่ 20-21 ธํนวาคม 2562
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1, ม.2
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านลำอีซู

ชมภาพกิจกรรม

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732