ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

2563

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 และ ม.2

20-21

 

เมื่อวันที่ 20-21 ธํนวาคม 2562
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1, ม.2
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านลำอีซู

ชมภาพกิจกรรม

999

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732