ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

 

myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

222222222222222222221111

45729 4565155

แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2

แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมกับจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ชมภาพกิจกรรม

vdoschool

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย

999