ผู้บริหาร

boss
ดร.ศุภากร  เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

logo my-office school

v211
dlit

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

Login Form

3333

news-nrp

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสภานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสภานศึกษา
ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด คลิกที่นี่

ที่อยู่

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

LOGO-NRP
ประกาศโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป)
ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

LOGO-NRP
ประกาศโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)
ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด คลิกที่นี่

photo-nrp

sesa8

news-01

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732