Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

11310908 983988131635160 550067260 n

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

11268341 991687344198572 409109396 n

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

11326967 991684670865506 1620134020 n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday31
mod_vvisit_counterThis week61
mod_vvisit_counterLast week296
mod_vvisit_counterThis month746
mod_vvisit_counterLast month820
mod_vvisit_counterAll days138548

We have: 19 guests online
Your IP: : 54.80.228.137
 , 
Today: August 21, 2017

หน่วยงานทางการศึกษา

1

2

3

4

5

6

10

โรงเรียนในฝัน

7

 

8

 

9

 

11

 

12

 

ประวัติโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ประวัติโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

                   โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ  ผู้ใหญ่ปัญญา  สุดเขต  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองรี  และชาวบ้านหนองรีที่เล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจึงได้รวบรวมที่ดินของผู้ใหญ่ปัญญา  สุดเขต  และของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจำนวนหนึ่ง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน  ได้ที่ดินประมาณ  36 ไร่  พร้อมดำเนินการอนุมัติตั้งโรงเรียน

                    กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่  ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ในปีการศึกษา 2523  โดยใช้ชื่อ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร และได้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นเงินทั้งสิ้น 338,000 บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 ห้องเรียน บ้านพักครู  1 หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง  จังหวัดได้แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์  เสวกวาปี  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 และสั่งครูบรรจุ 4 คน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 และกรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายเอกสิทธิ์ เสวกวาปี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2523

                   โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วันแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2523  ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองรี  เนื่องจากอาคารเรียนชั่วคราวยังปลูกสร้างไม่เสร็จ นายเอกสิทธิ์ เสวกวาปี และคณะพัฒนาการศึกษาโรงเรียน มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนหนองรีประชานิมิตร เป็น โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เพื่อให้มีความหมายว่า โรงเรียนที่ประชาชนชาวหนองรีใฝ่ฝัน ปรารถนาให้มีขึ้น ดั้งนั้นจึงทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523  อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนสร้างเสร็จ  จึงได้ย้ายสถานที่ไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียน  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2523 ต่อมาโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางพรทิพย์ เทพาสถิตย์

อีกประมาณ 4 ไร่  จนปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา

 ปีงบประมาณ 2524 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 108ล ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2525 ถือเป็นอาคารเรียนหลังแรก

 ปีงบประมาณ 2529 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 102/27 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 780, 000 บาท

 ปีงบประมาณ 2538 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างอาคาร 216 จำนวน 1 หลัง เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 เสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539และโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก

ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้เข้าโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหาร 100/27    จำนวน 1 หลัง เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2541 เสร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542

ปีงบประมาณ 2542-2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน 424ล (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 แล้วเสร็จวันที่ 5 พฤษภาคม 2543

 ปี 2545 โรงเรียนได้งบประมาณการขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงิน 103,016  บาท

  ปี 2547  โรงเรียนได้งบปรับปรุง ซ่อมแซมหน้าต่าง อาคาร 1 จำนวน 50,200 บาท

 ปี 2548 โรงเรียนได้งบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองรี สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

ปี 2550 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทที่ 1 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 และ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันรุ่น 3 โดยเริ่มใช้งบประมาณ ปี 2553 

            ปีงบประมาณ 2553  

1.  ได้รับจัดสรรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในฝัน (SP2) 

2.  โรงเรียนได้รับจัดสรร/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้องเป็นเงิน200,000 บาท

3.   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 100,000 บาท

4.   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 82,900 บาท    

5.       ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) SP2 แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่สากล จำนวน 423,870 บาท

6.       ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนอน/บ้านพักครู เป็นเงิน 157,600 บาท

            ปีงบประมาณ 2555   ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

Last Updated (Tuesday, 06 August 2013 13:47)